Category: Blog ČMA

Kam kráčí management? Odpovídá Jan Března

Zeptali jsme se členů prezidia ČMA, jak vidí vývoj managementu v posledních letech a jak využívají lidský potenciál ve firemní praxi. Necháte se inspirovat? JAN BŘEZNA, viceprezident ČMA, personální ředitel pojišťovny Kooperativa Jak se podle vašeho...

Myšlenkový experiment a kreativní diskuse

Proces zpracování projekčního řešení inovace a plánu jejího úspěšného vstupu na cílový trh je ve své podstatě sekvencí myšlenkových experimentů. Provedení každého myšlenkového experimentu je vždy spojeno s realizací kreativní diskuse mezi aktéry (členy týmu...

Úvaha o manažerech z pera Vladimíra Feixe

Pamatuji se na to přesně. Bylo to za období roku 1993, kdy se mi spolu s dalšími dostalo té cti a byl jsem prohlášen za Manažera roku díky úplně nové soutěži, která u nás vznikla....

Uplatnění kreativity při řešení dilematu současného kapitalismu

Uplatnění kreativity při řešení dilematu současného kapitalismu V zahraničním odborném tisku se koncem minulého a začátkem letošního roku objevilo několik zajímavých článků, týkajících se některých aspektů dalšího udržitelného rozvoje současných podnikatelských subjektů. Společné všem bylo...

Inovace, tvorba nových trhů, vytváření pracovních míst a udržitelný rozvoj společnosti

V záhlaví tohoto příspěvku uvedené pojmy jsou často uváděny v různých (a mnohdy nepřesných) souvislostech. Bohužel, někdy i v příspěvcích osobností, od kterých je pochopení souvislostí mezi těmito pojmy předpokládáno. K takovým příspěvkům rozhodně nepatří v červnu loňského roku...